Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Samostatná dětská organizace 

VLČATA

Rabštějnská Lhota 

(nejsme skauti!!!)

  Vítáme vás na stránkách naší organizace, která vznikla 1. července 1991. Jedná se o dobrovolné nepolitické sdružení, které se snaží vychovávat děti ve zdatné a samostatné jedince. Podílí se na vytváření ušlechtilých osobních vlastností dětí - čestnost, pravdomluvnost, láska člověka k člověku, sžití s přírodou, rozvijí zájmy dětí.
 
 Nejvyšším orgánem Vlčat je Vlčí srocení. Koná se jednou ročně za přítomnosti nadpoloviční věčiny všech členů. Srocení volí ze svého středu tajnou volbou z více kandidátů Velkého Vlka a Náčelníka Vlčat. Během roku řídí činnost organizace Velký Vlk s ostatními vedoucími ve spolupráci s radou náčelníků oddílů. 

 Členem Vlčat se může stát každý, kdo vstupuje do sdružení prostřednictvím oddílu nebo zájmového klubu. Členství vzniká po jednom roce práce v oddílu, nebo klubu složením slibu, zaniká vystoupením nebo vyloučením.
  


V současné době mají Vlčata 4 oddíly:

Jiřičky (Rabštejnská Lhota)

Orion (Smrkový Týnec)

Orlíci (Rabštejnská Lhota)

Svišti (Svídnici)

Mezi zaniklé oddíly patří  Yukon (Licibořice), Bobříci (Rabštejnská Lhota), Práčata (Svídnice), Poštolky (Svídnice) a Poutníci (Bojanov).

 Symboly Vlčat: vlajka, znak, kroj, právo, slib a kronika

 Práva členů:
- zapojit se do činnosti oddílu nebo klubu a účastnit se akcí pořádaných sdružením
- volit a být volen
- nosit Vlčí kroj a příslušná označení
- využívat výhod poskutovaných sdružením
- vystoupit ze sdružení 

Povinnosti členů:
- plnit slib a Sedmero Vlčat
- být členem jednoho oddílu nebo klubu a podílet se na jeho činnosti
- platit členské příspěvky
- jednat podle zákonů Vlčat a jít příkladem

V roce 2011/2012 je Velkým Vlkem Radka Vodrážková.